WYKAZ WAŻNIEJSZYCH KONFERENCJI Z OSTATNICH 10 LAT  1. XXXI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, 18-20.09.2023, Szklarska Poręba, Polska,
  2. VIII Kongres metrologii, 9-13.06.2019, Augustów, Polska,
  3. XXIX CIRP Sponsored Conference on Supervising and Diagnostics of Machining Systems, KARPACZ 11th 15th March 2018, MANUFACTURING PROPERTIES DEVELOPMENT FOR HIGH PERFORMANCE,
  4. XVI Krajowa VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, 22-23.09.2016, Opole, Polska
  5. The 4th International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies NEWTECH, 16-19 september 2015, Wrocław, Polska.


Copyright © 2021, Katedra Technoilogii Maszyn i Materiałoznawstwa, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska