DANE KONTAKTOWEPOLITECHNIKA OPOLSKA
WYDZIAŁ MECHANICZNY

KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I MATERIAŁOZNAWSTWA
ul. Mikołajczyka 5
45-271 OPOLE

109 E - gabinet, tel: 77 449 8463
119 B - pracownia badań symulacyjnych, tel: 77 449 8465
09 C - laboratorium obróbki skrawaniem, tel: 77 449 8468

e-mail: m.bartoszuk@po.edu.plCopyright © 2021, Katedra Technoilogii Maszyn i Materiałoznawstwa, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska