WYKAZ OPUBLIKOWANYCH KSIĄŻEK I MONOGRAFII  1. BARTOSZUK M.: Modelowanie przepływu ciepła i rozkładu temperatury w strefie skrawania dla ostrzy węglikowych, Studia i monografie Z.342, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013,
  2. GRZESIK W., NIESŁONY P., BARTOSZUK M.: Programowanie obrabiarek NC/CNC, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006.


Copyright © 2021, Katedra Technoilogii Maszyn i Materiałoznawstwa, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska