WYKAZ UZYSKANYCH PATENTÓW  1. Numer zgłoszenia: P.435233, Nazwa/Tytuł: Układ wentylacji kabiny toalety w pojazdach, zwłaszcza w autobusie, Data zgłoszenia: 2020-09-07, Opis patentowy,


Copyright © 2023, Katedra Technoilogii Maszyn i Materiałoznawstwa, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska