WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI Z OSTATNICH 10 LAT 1. HUREY I., GUREY V., BARTOSZUK M., HUREY T.: Formation of residual stresses during discontinuous friction treatment, Journal of Engineering Sciences, Vol. 8, No 1, 2021, pp. C38-C44, DOI:10.21272/jes.2021.8(1).c5,
 2. BARTOSZUK M.: Approximately Model of the Maximum Temperature on the Chip Surface, Materials, Vol. 14, No 10: 2592, 2021, pp. 1-10, DOI:10.3390/ma14102592,
 3. BARTOSZUK M., BOUGOFFA MOHAMMED SEYF EDDINE: Numerical modelling of heat dissipation for the Pin-On-Disc type tribometer, International Journal for Engineering Modelling, Vol. 34, No 1, 2021, pp. 19-30, DOI:10.31534/engmod.2021.1.ri.02v,
 4. NOWAKOWSKI Ł., SKRZYNIARZ M., BŁASIAK S., BARTOSZUK M.: Influence of the Cutting Strategy on the Temperature and Surface Flatness of the Workpiece in Face Milling, Materials, Vol. 13, No 20: 4542, 2020, pp. 1-16, DOI:10.3390/ma13204542,
 5. BARTOSZUK M.: Thermovision measurements of the tool-chip upper side temperature in turning AISI 321 steel, Technical Sciences, Vol. 1, No 23, 2020, pp. 69-80, DOI:10.31648/ts.5177,
 6. BARTOSZUK M.: Temperature and Heat Partition Testing in the Cutting Zone for Turning AISI 321 Steel, Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering, Vol. 66, No 11, 2020, pp. 629-641, DOI:10.5545/sv-jme.2020.6840, DOI:10.5545/sv-jme.2020.6840,
 7. BARTOSZUK M., GUPTA M.K.: Assessment of Surface Roughness In MQL Assisted Turning Process of Titanium Alloy With Application of TOPSIS-AHP Method, XXIX CIRP Sponsored Conference on Supervising and Diagnostics of Machining Systems, 11-15 March 2018, Karpacz,(brak materiałów konferencyjnych, artykuł wydrukowany w czasopiśmie Journal of Machine Engineering, Vol 18, No2, 2018, pp. 97-105), DOI:10.5604/01.3001.0012.0936,
 8. NOSOL A., BARTOSZUK M.: Coro Turn Prime - strategia obróbki wstecznej, Obróbka metalu, nr 4/2018, s. 52-55,
 9. BARTOSZUK M., CHUDY R.: Analiza wpływu rodzaju obróbki wykończeniowej na organizację produkcji części klasy wałek, Gospodarka materiałowa i logistyka, Nr 3/2018, pp. 31-36,
 10. NOSOL A., BARTOSZUK M., WINIARSKI P.: Badania energochłonności procesu toczenia wstecznego COROTURN PRIME, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Nr 89 (3/17) 2017r, pp. 361-367, (artykuł wygłoszony w ramach konferencji XI Konferencja naukowa ”Szkoła Obróbki Skrawaniem” – Obróbka skrawaniem – Badania i rozwój, 12-14 września 2017, Rzeszów-Łańcut),
 11. NIESLONY P., GRZESIK W., BARTOSZUK M., HABRAT W.: Analysis of mechanical characteristics of face milling process of Ti6Al4V alloy using experimental and simulation data, XXVII CIRP Sponsored Conference on Supervising and Diagnostics of Machining Systems, 13-17 March 2016, Karpacz, (brak materiałów konferencyjnych, artykuł wydrukowany w czasopiśmie Journal of Machine Engineering, Vol 16, No3, 2016, pp. 58-66),
 12. BARTOSZUK M.: Analiza odwrotna zagadnienia rozpływu ciepła na styku ostrza i materiału obrabianego, Mechanik Nr 8-9/2015, pp. 719, (wydanie w wersji elektronicznej - przedruk artykułu z konferencji IX Szkoła Obróbki Skrawaniem),
 13. BARTOSZUK M., GRZESIK W.: Investigation of Initial Wear Period of Diffrently Coated Carbide Cutting Tools, The 4th International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies NEWTECH 2015, 16-19 september, Wroclaw, Poland, 2015, (brak materiałów konferencyjnych, artykuł wydrukowany w czasopiśmie Journal of Machine Engineering, Vol 15, No4, 2015, pp. 37-45),
 14. BARTOSZUK M., NOWAK A.: Monitorowanie temperatury skrawania, Pomiary Automatyka Kontrola, Vol.60, 2014, Nr 1, pp. 16-19,
 15. BARTOSZUK M.: Modelowanie przepływu ciepła i rozkładu temperatury w strefie skrawania dla ostrzy węglikowych , Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Studia i monografie, Zeszyt nr 342, Opole, 2013,


Copyright © 2021, Katedra Technoilogii Maszyn i Materiałoznawstwa, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska