WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI Z OSTATNICH 10 LAT 1. PIÓRKOWSKI P., BORKOWSKI W., BARTOSZUK M., MIKO E.: Investigation of cutting tool wear in the milling process of Inconel 718 alloy, Advances in Science and Technology Research Journal (ASTRJ), Volume 18, Issue 2, 2024, pp.26-35, DOI:10.12913/22998624/182944,
 2. LOSKUTOVA T., SCHEFFLER M., IVANOV V., POHREBOVA I., KONONENKO Y., BOBINA M., KHARCHENKO N., BARTOSZUK M., PAVLENKO I.: Physicochemical Conditions of Boron–Siliconizing of Molybdenum-Based Alloys in Chlorine and Fluorine Medium, Metals, Vol. 14, nr 3: 302, 2024, pp. 2-17, DOI:10.3390/met14030302,
 3. PAVLENKO O., MUZYLYOV D., IVANOV V., BARTOSZUK M., JOZWIK J.: Management of the grain supply chain during the conflict period: case study Ukraine, Acta logistica. International Scientific Journal about Logistics, Vol. 10 No. 3, 2023. pp. 393-402, DOI:10.22306/al.v10i3.406,
 4. HUREY I., GUREY V., HUREY T., BARTOSZUK M., WOJTOWICZ W.: The Wear Resistance During Oscillating Friction of Steel Specimens with Strengthened Nanocrystalline Layers, Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes. InterPartner 2023: Advanced Manufacturing Processes V - Springer. pp. 265-275, DOI:10.1007/978-3-031-42778-7_24,
 5. GŁOWACKA K., BARAN N., WACHTARCZYK K., BARTOSZUK M.: Numerical Modelling of Loads on the Structural Elements of an Innovative Mechanism Enabling Wheelchairs to Negotiate Stairs, International Journal for Engineering Modelling, Vol. 36 No. 1, 2023. pp. 11-25, DOI:10.31534/engmod.2023.1.ri.02a,
 6. BABBAR A., JAIN V., GUPTA D., GOYAL K. K., PRAKASH Ch., SAXENA K. K., KUMAR S., BARTOSZUK M.: Investigation of Infrared Thermography of Cortical Bone Grinding in Neurosurgery, Advances in Science and Technology Research Journal (ASTRJ), Volume 17, Issue 1, 2023, pp. 116-123, DOI:10.12913/22998624/156367,
 7. BRONIS M., MIKO E., NOWAKOWSKI Ł., BARTOSZUK M.: A Study of the Kinematics System in Drilling Inconel 718 for Improving of Hole Quality in the Aviation and Space Industries, Materials 2022, Vol. 15(16): 5500, DOI:10.3390/ma15165500,
 8. BARTOSZUK M., PRAŻMOWSKI M., HUREY I.: Testing of Air-Cooling Efficiency of the Underside of a Turning Tool Carbide Insert in EN-GJL 250 Cast Iron Turning Operations, Advances in Science and Technology Research Journal 2022, Vol 16(4): pp. 1-9, DOI:10.12913/22998624/152123,
 9. NOWAKOWSKI Ł., BARTOSZUK M., SKRZYNIARZ M., BŁASIAK S., Vasileva, D: Influence of the Milling Conditions of Aluminium Alloy 2017A on the Surface Roughness, Materials 2022, Vol. 15: 3626, DOI:10.3390/ma15103626,
 10. HUREY I., GUREY V., BARTOSZUK M., HUREY T.: Formation of residual stresses during discontinuous friction treatment, Journal of Engineering Sciences 2021, Vol. 8, No 1, pp. C38-C44, DOI:10.21272/jes.2021.8(1).c5,
 11. BARTOSZUK M.: Approximately Model of the Maximum Temperature on the Chip Surface, Materials 2021, Vol. 14, No 10: 2592. 1-10, DOI:10.3390/ma14102592,
 12. BARTOSZUK M., BOUGOFFA MOHAMMED SEYF EDDINE: Numerical modelling of heat dissipation for the Pin-On-Disc type tribometer, International Journal for Engineering Modelling 2021, Vol. 34, No 1, pp. 19-30, DOI:10.31534/engmod.2021.1.ri.02v,
 13. NOWAKOWSKI Ł., SKRZYNIARZ M., BŁASIAK S., BARTOSZUK M.: Influence of the Cutting Strategy on the Temperature and Surface Flatness of the Workpiece in Face Milling, Materials 2020, Vol. 13(20): 4542, DOI:10.3390/ma13204542,
 14. BARTOSZUK M.: Thermovision measurements of the tool-chip upper side temperature in turning AISI 321 steel, Technical Sciences 2020, Vol. 1, No 23, pp. 69-80, DOI:10.31648/ts.5177,
 15. BARTOSZUK M.: Temperature and Heat Partition Testing in the Cutting Zone for Turning AISI 321 Steel, Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering 2020, Vol. 66, No 11, pp. 629-641, DOI:10.5545/sv-jme.2020.6840, DOI:10.5545/sv-jme.2020.6840,
 16. BARTOSZUK M., GUPTA M.K.: Assessment of Surface Roughness In MQL Assisted Turning Process of Titanium Alloy With Application of TOPSIS-AHP Method, XXIX CIRP Sponsored Conference on Supervising and Diagnostics of Machining Systems, 11-15 March 2018, Karpacz,(brak materiałów konferencyjnych, artykuł wydrukowany w czasopiśmie Journal of Machine Engineering 2018, Vol 18, No2, pp. 97-105), DOI:10.5604/01.3001.0012.0936,
 17. NOSOL A., BARTOSZUK M.: Coro Turn Prime - strategia obróbki wstecznej, Obróbka metalu 2018, nr 4, s. 52-55,
 18. BARTOSZUK M., CHUDY R.: Analiza wpływu rodzaju obróbki wykończeniowej na organizację produkcji części klasy wałek, Gospodarka materiałowa i logistyka 2018, Nr 3, pp. 31-36,
 19. NOSOL A., BARTOSZUK M., WINIARSKI P.: Badania energochłonności procesu toczenia wstecznego COROTURN PRIME, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 2017, Nr 89(3), pp. 361-367, (artykuł wygłoszony w ramach konferencji XI Konferencja naukowa ”Szkoła Obróbki Skrawaniem” – Obróbka skrawaniem – Badania i rozwój, 12-14 września 2017, Rzeszów-Łańcut),
 20. NIESLONY P., GRZESIK W., BARTOSZUK M., HABRAT W.: Analysis of mechanical characteristics of face milling process of Ti6Al4V alloy using experimental and simulation data, XXVII CIRP Sponsored Conference on Supervising and Diagnostics of Machining Systems, 13-17 March 2016, Karpacz, (brak materiałów konferencyjnych, artykuł wydrukowany w czasopiśmie Journal of Machine Engineering 2016, Vol 16, No3, pp. 58-66),
 21. BARTOSZUK M.: Analiza odwrotna zagadnienia rozpływu ciepła na styku ostrza i materiału obrabianego, Mechanik 2015, Nr 8-9, pp. 719, (wydanie w wersji elektronicznej - przedruk artykułu z konferencji IX Szkoła Obróbki Skrawaniem),
 22. BARTOSZUK M., GRZESIK W.: Investigation of Initial Wear Period of Diffrently Coated Carbide Cutting Tools, The 4th International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies NEWTECH 2015, 16-19 september, Wroclaw, Poland, 2015, (brak materiałów konferencyjnych, artykuł wydrukowany w czasopiśmie Journal of Machine Engineering 2015, Vol 15, No4, pp. 37-45),
 23. BARTOSZUK M., NOWAK A.: Monitorowanie temperatury skrawania, Pomiary Automatyka Kontrola 2014, Vol.60, Nr 1, pp. 16-19.


Copyright © 2024, Katedra Technoilogii Maszyn i Materiałoznawstwa, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska