WYKAZ OPUBLIKOWANYCH SKRYPTÓW  1. BARTOSZUK M.: Podstawy programowania mikrofrezarki DENFORD MICROMILL 2000 CE, Skrypt Nr 308, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2019.


Copyright © 2021, Katedra Technoilogii Maszyn i Materiałoznawstwa, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska