BADANIA ENERGOCHŁONNOŚCI PROCESÓW WYTWARZANIA (SKRAWANIA)    Wykres poboru energii

    W dobie silnej konkurencji wytwórców części maszyn, o opłacalności produkcji często decydują koszty własne. Zatem oczywistym jest, że obniżając energochłonność procesu produkcyjnego podnosimy swoją konkurencyjność na rynku. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że działania zmierzające do optymalizacji konsumpcji energii decydować mogą nie tylko o wyniku finansowym firmy, lecz często o utrzymaniu się na rynku.

    W początkowym okresie badań zajmowałem się oceną energochłonności procesu toczenia realizowanego na tokarce konwencjonalnej. Jednak wraz z rozbudową stanowiska pomiarowego wzrosła funkcjonalność systemu pomiarowego. Dlatego w chwili obecnej zajmuję się badaniami klasycznych oraz hybrydowych procesów wytwarzania realizowanych również na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Wyniki zebrane w toku badań wkorzystywane są do optymalizacji energochłonności procesów wytwarzania. Zbudowany przeze mnie system pomiarowy jest mobilny i uniwersalny. Dlatego poza obróbką skrawaniem, może być stosowany do pomiarów energochłonności dowolnych systemów produkcyjnych.Copyright © 2021, Katedra Technoilogii Maszyn i Materiałoznawstwa, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska