BADANIA MECHANIZMU ROZDZIAŁU CIEPŁA POMIĘDZY OSTRZE WIÓR I MATERIAŁ OBRBANY    Dystrybucja strumieni cieplnych

    Uważa się, że to właśnie wysoka temperatura jest jednym z głównych czynników determinujących zużywanie się ostrza skrawającego. Dlatego poznanie mechanizmów rządzących podziałem ciepła pomiędzy wiór, ostrze i materiał obrabiany posiada kluczowe znaczenie. Analiza wyników obliczeń realizowanych z wykorzystaniem znanych współczynników partycji ciepła wskazuje, że dla procesów skrawania prowadzonych przy zastosowaniu współczesnych narzędzi skawających i współczesnych parametrów skrawania, trudno uzyskać zadowalającą dokładność wyników. Przeprowadzone analzy porównawcze, bazujące na połączeniu badań eksperymentalnych, modelowania analitycznego oraz symulacji komputeroweych wykazują, że możliwe jest opracowanie nowych, dokładniejszych formuł obliczeniowych współczynników partycji ciepła, lepiej dopasowanych do realiów współczesnego przemysłu obróbkowego.

    W tym obszarze badwczym moje działania skupiały się na poznaniu wpływu składu i konfiguracji narzędziowych powłok ochronnych na zmianę podziału strumieni cieplnych w strefie skrawania. Szczególnie wiele uwagi poświeciłem na sprawdzenie efektu bariery cieplnej który wywoływany jest przez ceramiczną warstwę przejsciową wykonaną z tlenku glinu. Badania te doprowadziły do opracowania formuły nowego współczynnika partycji ciepła dedykowanego dla narzędzi węglikowych. Obecnie swoje działania skupiam na zbadaniu mechanizmów rządzących skutecznym odprowadzaniem ciepła przez autorski system chłodzenia powietrzem zastosowany przy obróbce żeliwa szarego. Swoją uwagę koncentruję głównie na oszacowaniu zmian wartosci strumieni cieplnych wnikających do narzędzia, materiału obrabianego i wióra.Copyright © 2021, Katedra Technoilogii Maszyn i Materiałoznawstwa, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska