BADANIA WPŁYWU POWŁOK OCHRONYCH NA CIEPLNE CHARAKTERYSTYKI PROCESU SKRAWANIA    Starcie ostrza narzedzia

    Jak powszechnie wiadomo, narzędziowe powłoki ochronne wpływają na proces skrawania poprzez zmianę charakteru współpracy na styku ostrze materiał-obrabiany, oraz poprzez modyfikację podziału strumieni cieplnych w strefie skrawania. Zatem odpowiedni dobór składu warstw ochronnych oraz ich konfiguracji może w sposób wymierny wpływać na okres trwałości ostrza skrawającego. Z tego właśnie powodu przemysł obróbkowy stale oczekuje nowych, bardziej skutecznych powłok ochronnych. Dążenia te potęgowane są przez coraz częstszą konieczność obróbki materiałów w stanie utwardzonym oraz kompozytów.

    Realizowane przeze mnie badania w tym obszarze najpierw skupiały się na poznaiu mechanizmu oddziaływania powłok ochronnych na cieplne charakterystiki procesu skrawania. W dalszej części prac badałem wpływ właściwości termofizycznych powłok na rozkład ciepła w strefie kontaktu. Efektem tych prac było udowodnienie istnienia zauważalnego efektu bariery cieplnej wywoływanego przez powłoki ceramiczne. Obecnie badania nakierowane są na badanie charakteru oddziaływania na termiczne charakterystyki procesu skrawania nowych powłok ochronnych, wprowadzanych na rynek przez producentów narzędzi skrawających, oraz nowatorskich powłok o eksperymentalnym składzie.Copyright © 2021, Katedra Technoilogii Maszyn i Materiałoznawstwa, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska