BADANIA PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYK PROCESU SKRWANIA WYBRANYCH MATERIAŁÓW OBRABIANYCH    Proces toczenia

    Mimo upływu czasu i ciągłego dążenia do rozwijania bezodpadowych procesów wytwarzania, obróbka skrawaniem wciąż stanowi podstawową technnikę kształtowania części maszyn. Przemysł obróbkowy stale dąży do intensyfikacji procesów wytwarzania, dlatego na rynek wprowadzane są coraz to nowe materiały narzędziowe oraz narzędziowe powłoki ochronne. Coraz częściej obrabiane są materiały nastręczające wielu problemów obróbkowych. Dodatkowo, silna presja ekologiczna wymusza prowadzene obróbki na sucho - bez udziału cieczy chłodząco-smarującej lub z ogranczonym jej udziałem. W związku z poowyższym wiedza o procesach skrawania stale musi być rozwijana.

    W ramach pracy naukowej w tym obszarze zajmuję się badaniem charakterystyk termicznych, tribologicznych, i mechanicznych procesu skrawania. Badania te mają na celu lepsze poznanie zjawisk zachodzących na styku ostrze-materiał obrabiany. Wiedza ta wykorzystywana jest do optymalizacji parametrów skrawania, doboru materiału narzędziowego, składu powłok ochronnych czy odpowiedniej stretegii obróbki. Działania te mają na celu optymalizację procesu obróbkowego pod kątem osiągnęcia maksymalnej wydajności produkcji przy możliwie minimlanych kosztach własnych. Badania te często prowadzone są przy wspópracy okolicznych producentów części maszyn.Copyright © 2021, Katedra Technoilogii Maszyn i Materiałoznawstwa, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska