Logo Politechniki Opolskiej

dr hab. inż. Marian Bartoszuk

KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I MATERIAŁOZNAWSTWA

Logo Wydzialu Mechanicznego

M. Bartoszuk

ZATRUDNIENIE

 • WSI w Opolu/Politechnika Opolska - 1996-do nadal,
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu - 2003-2009,
 • NTP Cibis w Kędzierzynie-Koźlu - 2009 (3 miesiące – staż przemysłowy).

AWANS ZAWODOWY

 • mgr inż. - Mechanika - Technologia Maszyn (wydział Mechaniczny, Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu - 1996),
 • dr - Budowa i eksploatacja maszyn (Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska - 2003),
 • hab. - Budowa i eksploatacja maszyn (Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska - 2014).

PROFIL NAUKOWY

 • Badania podstawowych charakterystyk procesu skrawania, Więcej
 • Modelowanie numeryczne procesu skrawania, Więcej
 • Rozpływ ciepła w strefie skrawania, Więcej
 • Współczynnik partycji ciepła na styku wióra i narzędzia, Więcej
 • Wpływ powłok ochronnych na cieplne charakterystyki procesu skrawania, Więcej
 • Badania/optymalizacja energochłonności procesów wytwarzania. Więcej

DOROBEK NAUKOWY

 • Monografie i książki, Wykaz
 • Skrypty, Wykaz
 • Artykuły naukowe, Wykaz
 • Udziałł w konferencjach i sympozjach naukowych, Wykaz
 • Uzyskane patenty. Wykaz

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE

 • Dwa wnioski składane o środki UE w ramach RPO WO 2007-2013 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw,
 • Projekt badawczy habilitacyjny finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, numer N N503 157738, realizowany w latach 2010-2012,
 • Grant Rektora Politechniki Opolskiej w konkursie DELTA, realizowany w latach 2022-2023.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Politechniki Opolskiej - za wydanie książki pod tytułem: „Programowanie obrabiarek NC/CNC” oraz za cykl publikacji na temat modelowania procesu skrawania (2007),
 • Nagroda III stopnia JM Rektora Politechniki Opolskiej - za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego (2014),
 • Nagroda Jubileuszowa - za 20 lat pracy zawodowej (2016).

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
 • Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich.

ZAINTERESOWANIA

 • Elektronika, Więcej
 • Sterowniki i cyfrowe układy sterowania maszyn wytwórczych.


Copyright © 2023, Katedra Technoilogii Maszyn i Materiałoznawstwa, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska